Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

NZH „Czerwony Mak”

 

22 lutego Dzień Myśli Braterskiej

Święto wszystkich harcerzy i skautów na całym świecie obchodzone w dniu urodzin założyciela skautingu

sir Roberta Baden Powella i jego żony Olave Baden Powell.

 

 

W wieku 87 lat odszedł na wieczną wartę Druh Tadeusz Para – pierwszy drużynowy i współzałożyciel 8 D.H. „Czerwone Maki” im. Boh. Monte Cassino, Honorowy Członek Niezależnego Związku Harcerstwa im. Boh. Monte Cassino oraz Przewodniczący Sądu Harcerskiego NZH. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi Druha Tadeusza.

 

Święty Mikołaj w Harcówce 2017r

 

 

 

 

Wyprawa na Ukrainę śladami „Operacji Polskiej” NKWD 1937-1938

11 – 17 sierpnia 2017r.

18 maja 1944r Polska flaga powiewa nad Monte Cassino

„I doszli . I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur”

 

11 maja 1944r. rozpoczęcie natarcia na wzgórze Monte Cassino

W dniu 1 marca na  „wieczną wartę” odeszła Druhna Emilia Sznajder

-Honorowy Członek NZH, członek KR, założycielka i pierwsza drużynowa 2 D.H. „Młody Las” im. Olgi Drahonowskie.

99-te urodziny płk. Mieczysława Heroda Kawalera Srebrnego Krzyża Wojennego Orderu Virtuti Militari,

uczestnika trzech kampanii: wrześniowej, libijskiej oraz włoskiej

Wigilia Harcerzy i Zuchów

75 rocznica walk Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku

Obrońcy Tobruku to żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK) w liczbie około 4500 ludzi dowodzonej przez gen.bryg. Stanisława Kopańskiego, który wraz z wojskami brytyjskimi i australijskimi bronili przez blisko 4 miesiące w roku 1941, bronili przed wojskami „Osi” włoskimi
i niemieckimi oblężonej twierdzy Tobruk w pustyni libijskiej. Na polu chwały w kampanii północno-afrykańskiej poległo ponad 170 żołnierzy Brygady a ponad 470 zostało rannych. Tobruk w roku 1941 był dla wolnego świata jedynym symbolem walki na lądzie, sojuszniczego braterstwa broni. SBSK została powołana do życia i organizowana w Syrii w miejscowości Homs na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w dniu 2 kwietnia 1940 roku.

Po kapitulacji Francji przeszła z Bronia w ręku do Palestyny pod dowództwo brytyjskie. Po walkach w pustyni  libijskiej Brygada wróciła do Palestyny
i na jej kadrze utworzono później słynną w kampanii włoskiej 3 Dywizje Strzelców  Karpackich Polskiego 2 Korpusu dowodzonego przez gen.Władysława Andersa.

Obrońcy Tobruku stali się legendą w II wojnie światowej i przeszli do historii jako bohaterskie „Szczury Tobruku” – „The Rats of Tobruk”.

 

20 Lat 1 D.H. „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku

roze-pustyni

1 Drużyna Harcerek „Róże Pustyni” imieniem Obrońców Tobruku powstała z inspiracji podporucznika Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego

w 1996r. Barwy drużyny i sztandar nawiązują ściśle do symboli Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.

18 listopada 2006 roku drużyna na cmentarzu w Tobruku w kwaterze SBSK otrzymała sztandar. Dzięki patronom i opiekunom drużyny Tomaszowi Skrzyńskiemu i Mieczysławowi Herodowi  harcerki czerpały i czerpią autentyczną wiedzę historyczną i wzorują się na patriotycznych tradycjach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich oraz 2 Polskiego Korpusu.

Libia – Tobruk 2001 rok – 60 rocznica walk.

Libia 18 listopada 2006 rok – wręczenie sztandaru 1 D.H. ” Róże Pustyni”

Drużynowa 1 D.H. „Róże Pustyni” Aleksandra Raputa trzyma w rękach przywiezione z Tobruku (1941) przez Tomasza Skrzyńskiego „różę pustyni” i piasek. Przekazany piasek i „róża pustyni” są talizmanami drużyny.

Skawina, 8 grudnia 2016r.

Zwiedzanie Izby Pamięci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
przez uczniów klasy IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie

Uroczyste pożegnanie gen. bryg. Sławomira Kowalskiego Zastępcy Dowódcy Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego
w związku z wyznaczeniem na kolejne stanowisko służbowe.

Święty Mikołaj u zuchów, harcerzy i instruktorów

Andrzejki 2016

11 listopada 2016 Narodowe Święto Niepodległości uroczystości w Skawinie

 

 

Narodowe Święto Niepodległości Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego (COLąd-DKL)

10 listopada 2016

 

 

VIII Wieczornica Niepodległościowa w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie

9 listopada 2016

 

Poświęcenie Pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie

6 listopada 2016

niepodleglosc

 

 

Imieniny 1 Drużynowego 8 Drużyny „Czerwone Maki” z lat 1957  Tadeusza Pary

zlot-patronat

W dniach 30.09-2.10. 2016r w Szkole Podstawowej w Pozowicach odbył się XIII Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego „Cichociemni”.

 

 

 

Wyprawa śladami walk o KRESY PÓŁNOCNO – WSCHODNIE

8-13 sierpnia 2016r.

Światowe Dni Młodzieży Biała Służba 2016r.

17 września 1939r. wojska ZSRR dokonały zbrojnej napaści na Polskęatak-rosji

77 rocznica ataku Niemiec Nazistowskich na Polskę

1 września

W dniu 30 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie dyżuru Dowództwa Operacyjno – Strategicznego Unii Europejskiej (UE OHQ V4).

„Wielkie podziękowania za to fantastyczne i ciekawe spotkanie, które otworzy drzwi do jednej przyjacielskiej Europy dla młodzieży całej Europy, szczególe dla młodych z Hiszpanii i Polski. Za którą to Europę muszą walczyć razem tak jak o wspólną przyszłość, aby stworzyć jedną solidarną Unię, na solidnych fundamentach wartości i tradycji wyznawanych przez naszych przodków już 1000 lat temu.
Dzisiejsze spotkanie było wielką przyjemnością.
Hrabia Enrique de Villamor”

Na ostatniej w tym roku szkolnym zbiórce w 11 Gromadzie Zuchowej 4 zuchy złożyły obietnice zuchową, a sama Gromada zyskała nowego funkcyjnego w postaci przybocznego Dh Filipa Krawca, powitaliśmy także w gronie harcerzy nową Druhnę – Aleksandrę Szybisty, która złożyła w tym dniu Przyrzeczenie Harcerskie na ręce Pwd. Krzysztofa Brandysa HR.

 

 

W dniu 19 czerwca 2016r. uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej odprawionej

w I rocznicę śmierci Ułana Karpackiego ppłk Tomasza Skrzyńskiego

 

 

Harcerki, Harcerze i Zuchy składają gorące życzenia

59 rocznicę powstania

8 DH ,,Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino

w Skawinie

!!!CZUWAJ!!!

Drużyna powstała
1 czerwca 1957r.

8 dh 1957

 W dniu 17 maja poczet sztandarowy NZH ”Czerwony Mak” w składzie Aleksandra Raputa, Wiktor Karpała i Kazimierz Dymanus, wyruszył do Włoch aby oddać hołd poległym tam żołnierzom.

 

 

” Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew…”

 

 

janpawel2

„Troska o dziecko jest pierwszym

i podstawowym sprawdzianem

stosunku człowieka do człowieka”

             Święty Jan Paweł II

 

 

 

O   N A S
P O L U B   N A S