Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

72 rocznica Bitwy o Monte Cassino

72 rocznica Bitwy o Monte Cassino

Rozpoczęliśmy od zapalenia zniczy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie na grobach uczestników walk – Ojca Adama Studzińskiego, Ułana Karpackiego Tomasza Skrzyńskiego, Mariana Łozińskiego, Antoniego Wasilewskiego, Andrzeja Suchonia. Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udaliśmy się na strzelnicę na Pasterniku.

O   N A S
P O L U B   N A S