Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

75 rocznica walk w obronie Tobruku – Warszawa 9.12.2016 i Kraków 11.12.2016

 

Obchody 75 rocznicy walk w obronie Tobruku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpacki w Warszawie.

W dniu 9 grudnia 2016r. braliśmy udział w uroczystościach, które odbywały się między innymi w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza.  Nasi przedstawiciele uczestniczyli tez w spotkaniu okolicznościowym w Belwederze.

W dniu 11 grudnia 2016 odbyły się obchody w Krakowie.