Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Szkolenie Pierwszej Pomocy Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego

Ciągle się szkolimy, żeby nie wyjść z wprawy

W dniu 18 marca 2017r. działająca przy NZH Harcerska Służba Ratownicza odbyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,  poprowadzone przez ratowników z wieloletnim doświadczeniem – Marzenę i Konrada Chechelskich z Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego. Szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie dzięki uprzejmości Pani Dyrektor mgr Anity Karczewskiej.