Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Obchody 72. rocznicy wyzwolenia Bolonii i 73. rocznicy bitwy o Monte Cassino

W dniach 16 – 20 maja 2017r delegacja NZH Czerwony Mak im. boh. Monte Cassino brała udział w uroczystościach we Włoszech upamiętniających 72. rocznicę wyzwolenia Bolonii oraz 73. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

Zwiedzanie Rzymu

Polski Instytut w Rzymie

Audiencja Generalna

Grób Św. Jana Pawła II

Wzgórze w Rzymie

Piedimonte San Germano

Monte Cassino

Bolonia