Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

XIV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego

XIV ZLOT HARCERSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO

„BŁEKITNA ARMIA”

Pod honorowym patronatem

Starosty Powiatu Krakowskiego

Pana Józefa Krzyworzeki

Marszałka Województwa Małopolskiego

Pana Jacka Krupy

 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Pana Pawła Kolasy

 

W dniach 29 września do 1 października 2017 roku odbył się

XIV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego

Jurczyce – Rzozów