Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

XV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego 2018

XV ZLOT -informacja do pobrania

 

 

 

 

 

Komenda NZH ,,Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino zaprasza na kolejny zlot.

Termin:

27-30.09.2018r.

Meldowanie patroli w godzinach: 16:00-17:30

Pożegnanie: 12:30-13:00

Miejsce:

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

Zgłoszenia:

Prosimy, aby zgłoszenia dokonywać droga e-mail: nzh@czerwonymak.skawina.pl             w terminie do 16.09.2018r. Godz. 15:00

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i PESEL uczestnika
• dane i telefon patrolowego oraz pełnoletniego opiekuna
• liczbę osób w patrolu
• nazwę Drużyny, z której wywodzi się patrol
W tytule e-maila proszę umieścić hasło XV ZLOT zgłoszenie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.

 

Komenda Zlotu:

 

KOMENDANT:                                                         hm. Paweł Gruca HR

Z- CE KOMENDANTA                                             phm. Krzysztof Brandys HR

Z- CA KOM. DS. PROGRAMOWYCH:                    pwd. Jakub Kościelny HR

Z-CA KOM. DS. ZUCHÓW:                                      pwd. Katarzyna Galacińska HR

OBOŹNY:                                                                  ćw. Jakub Zwijacz

BIURO ZLOTU:                                                        pwd. Anna Kałuża HR

BIURO ZLOTU:                                                        pwd. Sylwia Grabek HR

 

 

 

Regulamin Zlotu:

1.      W zlocie biorą udział drużyny harcerskie i gromady zuchowe.

2.      Każdy uczestnik posiada odpowiedni ekwipunek turystyczny na 3 dni:

a.      Wyżywienie (2 śniadania i 2 kolacje)

b.      Karimatę i śpiwór

c.      Odpowiednie obuwie do marszu i obuwie zmienne do budynku

3.      Patrole posiadają ubezpieczenie lub oświadczenie o ubezpieczeniu uczestników patrolu.

4.      Na każdy apel patrole meldują się w pełnym umundurowaniu. Wyjątek stanowią patrole z drużyn próbnych, które na apelu meldują się w jednakowych podkoszulkach.

5.      Patrole udają się na trasę w liczbie 6-12 osób pod opieką pełnoletniego opiekuna.

6.      Patrol pokonuje trasę zespołowo.

7.      Każdy patrol posiada apteczkę i busolę lub kompas oraz latarkę.

8.      Patrole wychodzą na bieg wychodzą w mundurach.

9.      Uczestnicy przestrzegają Prawa Harcerskiego i Zuchowego pod groźbą wykluczenia ze zlotu

10.   Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

11.   W punktacji końcowej biorą udział tylko te patrole, które są na zlocie od pierwszego do ostatniego dnia w pełnym składzie osobowym (wyjątkiem są indywidualne przypadki losowe).

12.   Regulamin punktacji zostanie przedstawiony na apelu wieczornym w pierwszym dniu zlotu.

 

Zadania przedzlotowe:

1.      Wymyślić nazwę patrolu związaną z odzyskaniem prze Polskę Niepodległości

2.      Przygotować piosenkę dla tego okresu (do zaśpiewania)

3.      Plakat związany z tematyką zlotu

 

 

 

Czekamy na Zgłoszenia!!!

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!