Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

75 rocznica Akcji Specjalnej KOPPE

W dniu 6 lipca 2019r Nasi Instruktorzy uczestniczyli w obchodach 75 rocznicy akcji specjalnej KOPPE, który odbyły się w Krakowie.Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą za dusze poległych i zmarłych żołnierze batalionu „Parasol” i Kedywu Okręgu  Kraków AK w Kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej. Następnie przemaszerowano na miejsce Akcji KOPPE, gdzie odbyły się uroczystości.

Zdjęcia udostępnione przez  Państwa Perzanowskich.