Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

20 lat 1 DH”Róże Pustyni”

20 Lat 1 D.H. „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku

roze-pustyni

1 Drużyna Harcerek „Róże Pustyni” imieniem Obrońców Tobruku powstała z inspiracji podporucznika Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego

w 1996r. Barwy drużyny i sztandar nawiązują ściśle do symboli Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.

18 listopada 2006 roku drużyna na cmentarzu w Tobruku w kwaterze SBSK otrzymała sztandar. Dzięki patronom i opiekunom drużyny Tomaszowi Skrzyńskiemu i Mieczysławowi Herodowi  harcerki czerpały i czerpią autentyczną wiedzę historyczną i wzorują się na patriotycznych tradycjach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich oraz 2 Polskiego Korpusu.

Libia – Tobruk 2001 rok – 60 rocznica walk.

Libia 18 listopada 2006 rok – wręczenie sztandaru 1 D.H. ” Róże Pustyni”

Drużynowa 1 D.H. „Róże Pustyni” Aleksandra Raputa trzyma w rękach przywiezione z Tobruku (1941) przez Tomasza Skrzyńskiego „różę pustyni” i piasek. Przekazany piasek i „róża pustyni” są talizmanami drużyny.

Skawina, 8 grudnia 2016r.