Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Betlejemskie Światełko Pokoju 2019

W tym roku 26 listopada Betlejemskie Światełko Pokoju zapaliła w Grocie Narodzenia Jezusa 11-letnia Victoria Kampenhuber z Enns w Austrii. Dziewczynkę wybrano jako „dziecko pokoju 2019” za działalność na rzecz Czerwonego Krzyża Górnej Austrii.

„Betlejemskie Światło Pokoju” do Polski pierwszy raz dotarło 29 lat temu w 1990 roku.

Do Skawiny Światełko za pośrednictwem Harcerzy i Harcerek Czerwonego Maka przybyło po raz 26-ty w niedzielę 15 grudnia.

 

 

Podkrakowska Izba Gospodarcza Skawina – OKR „Gubałówka”

16 grudnia 2019r.

 

Klub Seniora

Skawina, 17 grudnia 2019r.

 

Zespół Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych

Wielkie Drogi, 17 grudnia 2019r.

 

Starostwo Powiatowe

Kraków, 19 grudnia 2019r.

 

Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego

Kraków, 20 grudnia 2019r.

 

Opłatek Harcówka