Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Rycerski Order Świętego Sebastiana

 

W dniu 16 lutego 2020 roku gościliśmy

Jego Wysokość Dom Filipe Folque de Braganca e Bourbon de Mendoca –

członka portugalskiej Rodziny Królewskiej

oraz Księcia Hiszpanii Enrique de Villamor y Soraluce – potomka rodziny Talleyrand,

Prezesa Stowarzyszenia na rzecz Kultywowania Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE.

 

Rycerski Order Świętego Sebastiana, jeden z najwyższych orderów portugalskiej Rodziny Królewskiej. Ustanowiony na pamiątkę bitwy stoczonej z Maurami o wolność Portugalii pod Cowadonga w 722 roku. Nadawany jest osobom zasłużonym dla kultywowania historii i propagowania przyjaźni między narodami europejskimi.