Izbę otwarto w 46 rocznicę bitwy pod Monte Cassino, 18 maja 1990 roku, dla uczczenia czynu zbrojnego oraz w celu upamiętnienia wysiłku żołnierza polskiego, który oddał „Bogu ducha, ziemi włoskiej ciało, a serce Polsce”. Zgromadzone pamiątki ukazują jego tułaczkę w czasie II wojny światowej. Założycielem jest hm Kazimierz Dymanus, który zbieranie pamiątek rozpoczął w latach szkolnych i zbiera je do dnia dzisiejszego. Dziś zbiór liczy blisko 3,5 tysiąca eksponatów. Eksponowane są pamiątki po polskich piechurach, pancerniakach, artylerzystach, marynarzach, lotnikach, spadochroniarzach i komandosach walczących o wolną Polskę na obcej ziemi. Znajdują się tu przekazane przez byłych żołnierzy oraz ich rodziny mundury, legitymacje i inne oryginalne dokumenty, odznaczenia, zdjęcia i rysunki, a wśród nich liczne karykatury żołnierzy i dowódców wykonane przez ówczesnego kaprala Antoniego Wasilewskiego, korespondenta wojennego, żołnierza gen. Maczka. Obecnie po przeprowadzonej rozbudowie i reorganizacji ekspozycji Izba zupełnie zmieniła swój wygląd i ci, którzy ją zwiedzali nie poznają zupełnie gdzie się znajdują. Udało się pokazać cenne pamiątki, które dotychczas z braku miejsca znajdowały się niedostępne w magazynie. Izba Pamięci ma też swój aspekt wychowawczy, służy młodemu pokoleniu, aby nigdy nie zapomniało o wydarzeniach tamtych wojennych dni i lat. Uczy nie w pełni znanej historii, ukazuje godne wzory do naśladowania, przyczyniając się do kształtowania osobowości młodzieży. Dzięki długoletnim staraniom Izba wpisana jest do Rejestru Miejsc Pamięci Narodowej. To jedyna tego rodzaju Harcerska Izba Pamięci w Polsce. Izba jest także świadectwem działalności niepodległościowej mieszkańców Skawiny. W jej zbiorach znajdują się pamiątki po skawinianach: kpt. Marianie Łozińskim, Michale Góreckim, Janie Podstawa, Karolu Pięcie. W urnach spoczywa ziemia pobrana z cmentarzy polskich we Włoszech - Monte Cassino, Bolonii, Loreto i Casamassima, oraz Katynia i Tobruku. Do wszystkich tych cmentarzy dotarli już w swoich pielgrzymkach harcerze skawińskiego „Czerwonego Maka”. NZH "Czerwony Mak" w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.