Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Category Archives: Bez kategorii

Poświęcenie Pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Poświęcenie Pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie 6 listopadaView full post »

Imieniny Tadeusza Pary

Imieniny 1 Drużynowego 8 Drużyny „Czerwone Maki” z lat 1957 Tadeusza Pary.View full post »

COLąD – zakończenie dyżuru Dowództwa Operacyjnego

W dniu 30 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie dyżuru Dowództwa Operacyjno – Strategicznego Unii Europejskiej (UE OHQView full post »

Wizyta gości z Hiszpanii w Harcówce

25 czerwca 2016r w Izbie Pamięci gościliśmy 43 osobową delegację z Hiszpani z Hrabią  Enrique de Villamor na czele. „WielkieView full post »

Uroczysta msza w I rocznicę śmierci T. Skrzyńskiego

W dniu 19 czerwca 2016r. uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej odprawionej w I rocznicę śmierci Ułana Karpackiego ppłk TomaszaView full post »

72 rocznica Bitwy o Monte Cassino – Włochy

Warszawa – Lotnisko 17 maja 2016r. Hotel Edra Rzym – Lotnisko Fiumicino Aquafondanta – 1 Pomnik 2 PolskiegoView full post »

Harcerze pamiętają o bohaterach walczących pod Monte Cassino

Harcerze pamiętają o Bohaterach walczących pod Monte CassinoView full post »

O   N A S
P O L U B   N A S