Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Category Archives: Bez kategorii

72 rocznica Bitwy o Monte Cassino

72 rocznica Bitwy o Monte Cassino Rozpoczęliśmy od zapalenia zniczy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie na grobach uczestników walk –View full post »

Światełko w Skawinie

Krótki materiał wideo z Wigilijnego Spotkania Mieszkańców, które odbyło się na skawińskim Rynku w niedzielę, 20 grudnia…. PostedView full post »

Ojciec Adam Studziński

Urodził się 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu, powiat żółkiewski. Był synem rolników Adama i Józefy z Sicińskich. Do szkołyView full post »

O   N A S
P O L U B   N A S