Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Sprawności

 

Strażnik /Strażniczka/ Betlejemskiego Światła Pokoju *

betlejemskie2.gif

1.Wie jakie przesłanie niesie Betlejemskie Światło Pokoju.

2. Zna drogę Światła do Polski.

3. Zna tradycję wieczerzy wigilijnej.

4. Pomoże w przygotowaniu wieczerzy wigilijnej w swoim domu.

5. Przyniesie Betlejemskie Światło Pokoju do swojego domu

    i zapozna rodzinę z jego przesłaniem.

6. Uczestniczy w pełnieniu warty przy Betlejemskim Świetle Pokoju

 

 

 

Patron /Patronka/ Betlejemskiego Światła Pokoju **

betlejemskie2.gif

1. Zapozna drużynę, środowisko z przesłaniem Betlejemskiego

    Światła Pokoju.

2. Zna historię Światła.

3. Samodzielnie lub z zastępem odwiedzi samotną osobę i przekaże jej

    Betlejemskie Światło Pokoju.

4. Wyśle kartki z życzeniami świątecznymi najbliższym.

5. Zorganizuje wigilię w swoim środowisku i przekaże płomień

    Betlejemskiego Światła Pokoju.

6. Będzie uczestniczyć w przekazaniu Światła społeczności lokalnej

    lub innej.

 

 

 

 

Ceremoniarz Betlejemskiego Światła Pokoju ***

betlejemskie1.gif

1. Zorganizuje udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju

    Kościołom, władzom, instytucjom i chętnym ludziom.

2. Pomaga podczas wigilii dla samotnych i przekaże Betlejemskie

    Światło Pokoju.

3. Zorganizuje wigilię dla środowisk harcerskich.

4. Zna tradycje Bożonarodzeniowe.

5. Zna symbole Światła.

6. Zorganizuje wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju.

7. Opracuje ceremoniał przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.

O   N A S
P O L U B   N A S