Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Monthly Archives: Styczeń 2019

Opłatek Seniorów Harcerstwa 2019

Opłatek Seniorów Harcerstwa Skawina, 13 stycznia 2019r.  View full post »

Spotkanie Noworoczne Rodzin Ofiar Katynia

Spotkanie Świąteczno Noworoczne Stowarzyszenia Ofiar Rodzin Katynia Polski Południowej Kraków, 12 stycznia 2019r.  View full post »

Opłatek funkcyjnych 2018

Opłatek funkcyjnych 23 grudnia 2018r.View full post »

Wigilia w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego

Wigilia w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego 16 grudnia 2018r.  View full post »

15 lat Podkrakowskiej Izby Gospodarczej

15 lat Podkrakowskiej Izby Gospodarczej W dniu 12.12.2018r. nasi harcerze przekazali na ręce prezesa Podkrakowskiej Izby GospodarczejView full post »