KOMENDA

Komendant

hm. Paweł Gruca

Z-ca Komendanta

pwd. Jakub Zwijacz

Kwatermistrz

hm. Krzysztof Brandys

Sekretarz

pwd. Anna Kałuża

Członek

pwd. Katarzyna Galacińska

Członek

hm.Paweł Dymanus