KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca

phm. Sylwia Grabek

Członek

pwd. Jakub

Kościelny

Członek

Edward

Smolak