KOMISJA REWIZYJNA

pwd. Sylwia Grabek

Przewodnicząca

hm. Edward Smolak

Członek

pwd. Jakub Kościelny

Członek