KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

pwd. Jakub Kościelny

Członek

hm. Eugeniusz Pawlica

Członek

Edward Smolak