Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Honorowe członkostwo

Honorowi Członkowie

NZH Czerwony Mak

 

 

Honorowy Kapelan

 

o.Adam Franciszek Studziński OP mgr hm.gen.bryg

Urodzony 2 czerwca 1911r w Strzemieniu. Śluby zakonne złożył 5 września 1928r. Święcenia kapłańskie przyjął we Lwowie 7 marca 1937r.

Kapelan 2 Korpusu Polskiego. Uczestnik walk pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią. Kapelan harcerski. Duszpasterz licznych organizacji patriotycznych. Generał brygady WP. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtutti Militari, Krzyża Walecznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Monte Cassino oraz wieloma innymi krzyżami i medalami polskimi i zagranicznymi.

Honorowy Obywatel Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, Skawiny i gminy Lubień.

Zmarł 2 kwietnia 2008r.

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 14 z dnia 15.02.2002r.

 

 

Tomasz Skrzyński

Podporucznik Pułku Ułanów KArpackich, Tobrukczyk, Dowódca 3. Plutonu Pancernego w 2.Szwadronie.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Monte Cassino, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 45 z dnia 29.03.2011r.

 

Wojciech Narębski

Kapral podchorąży 22.Kompanii Zaopatrzenia Artylerii, więzień NKWD – Dowódca plutonu samochodów.

Odznaczony Krzyżem Monte Cassino, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej.

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 44 z dnia 29.03.2011r.

 

Tadeusz Para

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 49z dnia 18.04.2012r.

 

Zygmunt Ryll

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 50 z dnia 18.04.2012r.

 

Halina Wyrwa-Szota

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 54 z dnia 17.04.2013r.

 

Emilia Sznajder

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 55 z dnia 17.04.2013r.

 

Adam Najder

Członek 8 Drużyny Harcerzy „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino z lat 1957 – 1959. W latach 2002 – 2014 Burtmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 64 z dnia 28.04.2014r.

 

Eugeniusz Tatko

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 64 z dnia 28.04.2014r.

 

Włodzimierz Dadak

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 70 z dnia 26.03.2015r.

 

Mieczysław Herod

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 74 z dnia 21.04.2016r.

 

Stanisław Paluchowski

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 75 z dnia 21.04.2016r.

 

Józef Bobek

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 80 z dnia 27.04.2017r.

 

Tadeusz Guzik

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 81 z dnia 27.04.2017r.

 

Jacek Krupa

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Starosta Krakowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, obecnie Radny Sejmiku Małopolskiego.

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 86 z dnia 17.05.2018r.

 

Paweł Kolasa

W latach 2002 – 2007 dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie. Od września 2007 kierownik Wydziału Edukacji Zdrowia i Kultury UMiG Skawina.

W latach 2014 – 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Od 2018r. Radny Rady Powiatu Krakowskiego.

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 87 z dnia 17.05.2018r.

 

Zbigniew Siekański

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie.

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 93 z dnia 03.06.2019r.

 

Zdzisław Para

Tytuł Honorowego Członka NZH Czerwony Mak nadano Uchwałą nr 94 z dnia 03.06.2019r.