Izba Pamięci

Izba Pamięci

 

Izba Pamięci w Skawinie rozpoczęła swoją działalność 18 maja 1990r. W ten sposób uczczono 46. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Kazimierz Dymanus przed wielu laty rozpoczął zbieranie pamiątek i był inicjatorem utworzenia IZBY, któremu pomagali niektórzy byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Myśl okazała się sukcesem i z biegiem lat IZBA zyskała wielkie znaczenie. Wkrótce stała się istotnym miejscem życia społeczności, jak również miejscem obywatelskiego i patriotycznego wychowania zarówno harcerzy, jak i młodzieży szkolnej. Ponadto jej zbiór różnego rodzaju eksponatów stawał się coraz bardziej liczny, bogaty i wartościowy.

Zebrane obiekty są ściśle związane z dziejami i walkami żołnierzy polskich na uchodźstwie w czasie II wojny światowej. W konsekwencji zainteresowanie IZBĄ zadecydowało o jej powiększeniu. Było to niełatwe zadanie. Ostatecznie pokonano wszelkie trudności. 19 maja 2002r. nowa, rozbudowana IZBA, z zachowaniem właściwej ceremonii została ponownie otwarta przez ostatniego prezydenta Polski, rezydującego w Londynie, Ryszarda Kaczorowskiego w obecności Ireny Anders, wdowy po generale Władysławie Andersie, dowódcy Polskiego 2. Korpusu. IZBA została poświęcona przez ojca Adama Studzińskiego, uczestnika bitwy, Kapelana Pułku 4. Pancernego, pułku, który odegrał ważnąrolę w bitwie o Monte Cassino. IZBA rozpoczęła swoje drugie znaczące życie.

Obecnie powierzchnia wystawowa wynosi ok. 40 m2. Wystawa skłąda się z 3500 różnych eksponatów pozyskanych od weteranów oraz ich rodzin i innych źródeł ze wszystkich rodzajów broni.

Zgromadzono:

Prawdziwe dokumenty z czasu wojny (350szt), odznaczenia i ordery (ok. 150 szt.), odznaki jednostek wojskowych (ponad 50 szt.), mundury służbowe i różnego rodzaju wyposażenie żołnierzy (ok.60 szt), medale pamiątkowe (ponad 50 szt.), okolicznościowe publikacje (ok. 150 szt.), oryginalne fotografie (ponad 2000 szt.) oraz wiele innych.

Ogólnie ekspozycja prezentuje wszystkie rodzaje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie: wojska lądowe, powietrzne i marynarkę, jak też wszystkie fronty, na których walczyli żołnierze, tzn. w Afryce i Europie.

Ostani Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Abp Kazimierz Nycz, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy i Skawina

Grupa weteranów odwiedzająca Izbę Pamięci w Skawinie

Przyjaciel skawińskich harcerzy “Czerwonego Maka”, Tomasz Skrzyński

Kard. Franciszek Macharski

Kard. Stanisław Dziwisz

Ksiądz Prałat prof. dr Zdzisław Jastrzębiec – Peszkowski – Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie

Kombatanci Polskiego 2. Korpusu

Irena Anders, wdowa po gen. Władysławie Andersie

O. mgr hn gen. bryg. Adam Franciszek Studziński – Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skawina

Weteran z Anglii Wacław Domagała wraz z córką Aliną przekazują pamiątki do Izby Pamięci

Tomasz Skrzyński, minister – kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, kombatant Stanisław Jura

 

Kombatant Polskiego 2. Korpusu – Wiesław Wolwowicz

 Pani Karolina Kaczorowska, wdowa po Ryszardzie Kaczorowskim.