Krzyż Harcerski

Jest odznaką wzorowaną na jednym z najwyższych odznaczeń bojowych polskich żołnierzy – Krzyżu Virtuti- Militari – przyznawanym za wyjątkowe męstwo na polu walki. Projekt Krzyża ipracował w 1912 roku ks. Kazimierz Lutosławski – jeden z ówczesnych czołowych działaczy harcerskich – jako odznakę nielegalnie działającej w Warszawie Naczelnej Komendy Skautowej.

Krzyż ma bogatą symbolikę. Jego ramiona oplata wieniec z liści lauru (prawa strona) – symbolu zwycięstwa oraz liści dębu (lewa strona) – symbolu męstwa. Na poprzecznych ramionach Krzyża widnieje napis: Czuwaj – hasło wzywające harcerki i harcerzy do gotowości. Gotowości do pracy i nauki, gotowości służenia ludziom i Ojczyźnie. Miejsce przecięcia się ramion Krzyża objęte jest pierścieniem- symbolem doskonałości. Wewnątrz pierścienia znajduje się lilijka harcerska. Rozchodzące się od niej promienie symbolizują dążenia harcerstwa do objęcua swym wpływem coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży.

Krzyż harcerski, wykonany jest z oksydowanego metalu, ma kolor szary. Otrzymuje go każdy harcerz, każda harcerka po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego. Krzyż Harcerski otrzymuje się raz na całe życie. W wyjątkowych przypadkach rada drużyny może przyznać Krzyż ponownie. Nosi się go tylko na mundurze, 2 cm nad środkiem lewej kieszeni. Na cywilnym ubraniu instruktorzy harcerscy mogą nosić miniaturkę Krzyża. Niedopuszczalne i uwłaczające znaczeniu Krzyża jest przypinanie w innych miejscach.