NZH „Czerwony Mak”

Odeszła na Wieczną Wartę w dniu 2 stycznia 2021 r. Aleksandra Szemioth, mając 84 lata.

Wieloletni Prezes Oddziału Związku Sybiraków
w Krakowie, Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Komisji Historycznej Zarządu Głównego
i krakowskiej Komisji Historycznej.

Aleksandra Szemioth urodziła się na północno-wschodnich krańcach Wileńszczyzny. Po 17 września 1939 r. tereny te zostały zajęte przez  Armia Czerwona. W tragiczną noc kwietniową 1940 r. mała 4 letnia Ola wraz z matką i trzema siostrami została deportowana z Meyszty woj. Wilno do Bulajewska, obwodu Pietropawłowska – Kazachstan.  Do Polski wróciły szczęśliwie w 1946 roku po sześciu latach pobytu na zesłaniu .

Od 1989 r. A. Szemioth aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z powołaniem Związku Sybiraków w Krakowie, a od 2011 r. była prezesem jego krakowskiego oddziału . Gromadziła zbiory archiwalne, prowadziła tematyczne prelekcje. Dzięki niej opublikowano m.in. kilkanaście tomów wspomnień zesłańców i więźniów sowieckich.

Do końca życia nie lubiła wspominać tego, co stało się w kwietniową noc. W jej pamięci pozostały na zawsze – łomotanie do drzwi domu i przerażenie na widok sowieckich żołnierzy z bagnetami a potem dramatyczna podróż z mamą i trzema siostrami na zsyłkę do północnego Kazachstanu. „Tego nie da się jednak zapomnieć. Ten strach, obawa i głód, nieustanny głód. No i step, który nie ma krańca po horyzont”.

Pierwsze  kontakty i współpraca  „Czerwonego Maka” z   Aleksandrą Shemioth i Oddziałem Związku Sybiraków  w Krakowie zostały nawiązane  w 1991 roku za pośrednictwem skawinianina – sybiraka, uczestnika Bitwy o Monte Cassino i naszego opiekuna kpt. Mariana Łozińskiego

Cześć Jej Pamięci

Zuchy, Harcerki, Harcerze, Instruktorzy i Seniorzy.

Betlejemskie Światło Pokoju 2020

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego

Image

Na Wieczną Wartę

w wieku 85 lat

odszedł

Zygmunt RYLL

Pogrzeb druha Zygmunta Rylla

Image

Rocznica napaści Nieniec faszystowskich na Polskę

1 sierpnia 1944 – PAMIĘTAMY

Kolorowe zdjęcia z Powstania Warszawskiego Muzeum Powstania Warszawskiego, fot: Sylwester Braun ps. 'Kris'/ Mikołaj Kaczmarek - Kolor Histori
95 urodziny ppłk Wojciecha  Narębskiego
12 maja - rocznica śmierci gen. Władysława Andersa