NZH „Czerwony Mak”

Obchody 77 rocznicy bitwy o Monte Cassino

Konkurs Plastyczny „Pamiętamy o Niepodległej” – wręczenie nagród


13 rocznica śmierci o.hm.gen.bryg. Adama Studzińskiego


W Dniu Myśli Braterskiej przesyłam Wam zuchy, harcerki i harcerze, instruktorzy, seniorzy harcerstwa oraz skauci na całym świecie bratnie pozdrowienia. Życzę Wszystkim aby służba, którą pełnimy dawała nam dużo radości i satysfakcji, abyśmy spotykali przyjaznych ludzi na swych drogach, zawsze gotowych do pomocy. Pamiętajmy o tym, że dawanie radości innym może dać nam o wiele więcej.

Rocznica napaści Nieniec faszystowskich na Polskę

1 sierpnia 1944 – PAMIĘTAMY

95 urodziny ppłk Wojciecha  Narębskiego
12 maja - rocznica śmierci gen. Władysława Andersa