NZH “Czerwony Mak”

Pierwsza rocznica śmierci.
Cześć Jego pamięci !!!

Spotkanie opłatkowe

Światło z Betlejemskiej Groty

Mikołaj w harcówce

Konkurs plastyczny

Biwak harcerski “KOSMOS”

Święto Niepodległości 11 Listopada

Wieczornica w Szkole Podstawowej nr. 4

Odwiedziny cmentarzy

20-lecie Podkrakowskiej Izby Gospodarczej

Sejmik Szkół Karpackich

99. Urodziny kpt. Władysława Dąbrowskiego

84. Rocznica agresji ZSRR na Polskę

Rozpoczęcie roku harcerskiego

NA WIECZNĄ WARTĘ

15 sierpnia – Dzień Wojska Polskiego

131. rocznica urodzin gen. broni Władysława Andersa

Uroczystości nadania nazwy rondu

Wizyta Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

80. Rocznica Sformowania Polskiego 2 Korpusu

1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

80 rocznica śmierci gen. Władysława Sikorskiego

Zmiany, zmiany, zmiany…

100. urodzinach por. Antoniego Grudnia

Odwiedziny grobów żołnierzy 2 Korpusu Polskiego

Wycieczka drużyn do Krakowa

Święto Konstytucji 3 Maja

Ćwiklice – Miejsca Bitwy pod Pszczyną

Spotkanie Wielkanocne

98 Rocznica urodzin ś.p. prof. płk.hm. Wojciecha Narębskiego

Wielkanoc

15. Rocznica śmierci o. hm. gen. bryg. Adama Franciszka Studzińskiego OP

Biwak w Woli Radziszowskiej

0000100052