NZH „Czerwony Mak”

Kawaler Orderu Uśmiechu ppłk hm. Prof. Wojciech Narębski

78. rocznica Bitwy o Monte Cassino i 80. rocznica sformowania

3. Dywizji Strzelców Karpackich

98. urodziny ppor. Alfonsa Mrzyka

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Kraków 13.04.2022r.

Pogrzeb Druha Tadeusza Guzika

z 8. Drużyny Harcerzy „Czerwone Maki”1957

97 urodziny ppłk hm. Prof. Wojciecha Narębskiego

Życzymy Wam Kochani, aby te Święta Wielkanocne
wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość
pogodę ducha i spokój, ciepło i nadzieję.
Najpiękniejszego przeżycia czasu w zdrowiu,
bliskości rodziny i przyjaciół,
z wiarą, że dobro zawsze zwycięża.

Zuchy, Harcerki i Harcerze,
Instruktorzy i Seniorzy
„Czerwonego Maka”
im. Boh. Monte Cassino

Komendant NZH

hm. Paweł Gruca

Skawina, Wielkanoc 2022r

Pomoc Ukrainie

Szkolenie Harcerskiej Służby Ratowniczej

Zbiórka Świąteczno – Noworoczna 2022

Betlejemskie Światło Pokoju 2021

Przekazanie Światełka Dowództwu Komponentu Lądowego

Światełko przekazane Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina

Motto tegorocznej kampanii:

„Siej pokój – zbieraj sprawiedliwość”.

Kolejny raz z powodu pandemii żadne dziecko z górnej Austrii nie mogło udać się do Ziemi Świętej do Groty Narodzenia. Zadania tego podjęła się dziewięcioletnia Rianna Danho z Palestyny. Czytaj dalej…

Obchody 80. rocznicy obrony twierdzy Tobruk przez Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich – Warszawa 10 grudnia 2021r.

Mikołaj w harcówce 2021r.

Obchody 30-lecia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”

Obchody 77 rocznicy bitwy o Monte Cassino

Konkurs Plastyczny „Pamiętamy o Niepodległej” – wręczenie nagród


13 rocznica śmierci o.hm.gen.bryg. Adama Studzińskiego


W Dniu Myśli Braterskiej przesyłam Wam zuchy, harcerki i harcerze, instruktorzy, seniorzy harcerstwa oraz skauci na całym świecie bratnie pozdrowienia. Życzę Wszystkim aby służba, którą pełnimy dawała nam dużo radości i satysfakcji, abyśmy spotykali przyjaznych ludzi na swych drogach, zawsze gotowych do pomocy. Pamiętajmy o tym, że dawanie radości innym może dać nam o wiele więcej.

Rocznica napaści Nieniec faszystowskich na Polskę

1 sierpnia 1944 – PAMIĘTAMY

95 urodziny ppłk Wojciecha  Narębskiego
12 maja - rocznica śmierci gen. Władysława Andersa