NZH „Czerwony Mak”

80 rocznica obrony Twierdzy Tobruk

MÓWIONO O NICH SZCZURY TOBRUKU

W dniu 2 października 2021 roku w Skawinie zjawili się licznie goście z całej Polski, aby uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych.

Czytaj dalej……

!!!Wspiera nas
Miasto i Gmina Skawina!!!

Podpisanie umowy o współpracę z ZPS

Zbiórka cassinowskich pokoleń

KONKURS PLASTYCZNY „ZACZĘŁO SIĘ W TOBRUKU…”

Obchody 77 rocznicy bitwy o Monte Cassino

Konkurs Plastyczny „Pamiętamy o Niepodległej” – wręczenie nagród


ppłk phm. prof. dr hab. inż.   Wojciech Narębski

Więzień NKWD ( uwięziony na Łukiszkach  a następnie w więzieniu w mieście Gorki) ,  Żołnierz  2 Korpusu Polskiego  armii  gen. broni  Władysława Anders – 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii , „Mały Wojtek”. Brał udział w kampanii włoskiej w walkach o Ankonę, Bolonię i Monte Cassino.

Odznaczony : Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino – Krzyżem Armii Krajowej – Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z okuciami „Monte Cassini,” „ Ankona”, „Bolonia” – Gwiazda za Wojnę 1939-1945 (Wielka Brytania) – Gwiazda Italii ( Wielka Brytania) – Medal Obrony ( Wielka Brytania) – Medal Wojny 1939-1945 (Wielka Brytania) – Order Zasługi Republiki Włoskiej (Włochy) Order Świętego Sebastiana (Portugalia) – Krzyż Komandorski Orderu  Odrodzenia Polski – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

„Zasłużony dla Skawiny”, Honorowy Członek Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”.

Zdjęcia Krzysztof Skrzybalski

13 rocznica śmierci o.hm.gen.bryg. Adama Studzińskiego


W Dniu Myśli Braterskiej przesyłam Wam zuchy, harcerki i harcerze, instruktorzy, seniorzy harcerstwa oraz skauci na całym świecie bratnie pozdrowienia. Życzę Wszystkim aby służba, którą pełnimy dawała nam dużo radości i satysfakcji, abyśmy spotykali przyjaznych ludzi na swych drogach, zawsze gotowych do pomocy. Pamiętajmy o tym, że dawanie radości innym może dać nam o wiele więcej.

                         hm. Paweł Dymanus


Odeszła na Wieczną Wartę w dniu 2 stycznia 2021 r. Aleksandra Szemioth, mając 84 lata.

Wieloletni Prezes Oddziału Związku Sybiraków
w Krakowie, Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Komisji Historycznej Zarządu Głównego
i krakowskiej Komisji Historycznej.

Aleksandra Szemioth urodziła się na północno-wschodnich krańcach Wileńszczyzny. Po 17 września 1939 r. tereny te zostały zajęte przez  Armia Czerwona. W tragiczną noc kwietniową 1940 r. mała 4 letnia Ola wraz z matką i trzema siostrami została deportowana z Meyszty woj. Wilno do Bulajewska, obwodu Pietropawłowska – Kazachstan.  Do Polski wróciły szczęśliwie w 1946 roku po sześciu latach pobytu na zesłaniu .

Od 1989 r. A. Szemioth aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z powołaniem Związku Sybiraków w Krakowie, a od 2011 r. była prezesem jego krakowskiego oddziału . Gromadziła zbiory archiwalne, prowadziła tematyczne prelekcje. Dzięki niej opublikowano m.in. kilkanaście tomów wspomnień zesłańców i więźniów sowieckich.

Do końca życia nie lubiła wspominać tego, co stało się w kwietniową noc. W jej pamięci pozostały na zawsze – łomotanie do drzwi domu i przerażenie na widok sowieckich żołnierzy z bagnetami a potem dramatyczna podróż z mamą i trzema siostrami na zsyłkę do północnego Kazachstanu. „Tego nie da się jednak zapomnieć. Ten strach, obawa i głód, nieustanny głód. No i step, który nie ma krańca po horyzont”.

Pierwsze  kontakty i współpraca  „Czerwonego Maka” z   Aleksandrą Shemioth i Oddziałem Związku Sybiraków  w Krakowie zostały nawiązane  w 1991 roku za pośrednictwem skawinianina – sybiraka, uczestnika Bitwy o Monte Cassino i naszego opiekuna kpt. Mariana Łozińskiego

Cześć Jej Pamięci

Zuchy, Harcerki, Harcerze, Instruktorzy i Seniorzy.

Betlejemskie Światło Pokoju 2020

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego

Na Wieczną Wartę

w wieku 85 lat

odszedł

Zygmunt RYLL

Pogrzeb druha Zygmunta Rylla

Rocznica napaści Nieniec faszystowskich na Polskę

1 sierpnia 1944 – PAMIĘTAMY

95 urodziny ppłk Wojciecha  Narębskiego
12 maja - rocznica śmierci gen. Władysława Andersa