Uroczystości nadania nazwy rondu

Dzisiaj delegacja NZH „Czerwony Mak” wzięła udział w uroczystości nadania nazwy rondu – jest to rondo Rodu Hallerów.