KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Przewodniczący

hm. Marek Bieżanowski

Członek

hm. Paweł Gruca

Członek

hm. Kazimierz

Dymanus