Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

SZTANDARY

„…Złocą się w słońcu setne sztandary

karnie w przód kroczy harcerska brać…”

                    Franciszek Grott

Sztandary NZH Czerwony Mak

symbole najwyższych wartości ducha i ciała

 

 

Hymn Harcerzy „Czerwonego Maka”

im. Bohaterów Monte Cassino w Skawinie

sł. Kazimiera Skałuba

muz. Jolanta Hojdała

Tym, co w szeregach polskich walczyli

Na włoskiej ziemi, krwią znacząc szlak,

O swej Ojczyźnie wolnej marzyli-

Hołd dzisiaj składa „Czerwony Mak”.

      Na stokach wzgórza Monte Cassino

      Nocą poległych okrywał cień.

      Na szczycie sztandar biało-czerwony

      Zawieszał żólnierz w majowy dzień.

Ref: My spadkobiercy Polskich Sił Zbrojnych

      Harcerskie czyny i serca żar

      Tobie Ojczyzno niesiemy w darze

      I naszych marzeń młodzieńczy czar.

Niech biały orzeł na tle czerwieni

Dumnie spogląda na cały świat,

Wolności strzeże na polskiej ziemi,

Zaciera blizny wojennych lat.

      Niech nas zjednoczy sztandar harcerski,

      Tym, co walczyli oddajemy cześć!

      Niech dłonie złączy uścisk braterski

      By ludziom radość i dobro nieść.

Ref: My spadkobiercy…

W codziennej pracy i szkolnym trudzie

Hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna!” – my

Niesiemy w życie, by się spełniały

O nowej Polsce żólnierskie sny.

      Czerwonym makom z Monte Cassino

      Skawińskie maki z zielonych wzgórz

      Kłaniać się będą, choć lata miną,

      W hołdzie dla tych, co odeszli już…

Ref: My spadkobiercy..