KAPITUŁA MEDALI IWYRÓŻNIEŃ

„Za kultywowanie Pamięci o żołnierzach II Korpusu Polskiego”

„Pamięci o Niepodległej”

hm. Marek Bieżanowski

Przewodniczący

hm. Krzysztof Brandys

Członek

dh Włodzimierz Dadak

Członek

hm. Kazimierz Dymanus

Członek