KAPITUŁA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ

Przewodniczący

hm. Marek

Bieżanowski

Członek

hm. Krzysztof Brandys

Członek

hm. Kazimierz

Dymanus

Członek

dh Włodzimierz Dadak