Betlejemskie Światło Pokoju

 • 2023,  Aktualności,  Betlejemskie Światło Pokoju

  Światło z Betlejemskiej Groty

  Harcerki oraz harcerze z Niezależnego Związku Harcerstwa “Czerwony Mak” już po raz 30 odebrali Światło z Betlejemskiej Groty, by przekazać je dalej, do całej lokalnej społeczności. ⚜️


  Akcje przekazywania Światła rozpoczęła w 1986 roku rozgłośnia ORF. Jest to symbol pokoju i zrozumienia – ponad wszelkimi podziałami, a jego tegoroczne hasło brzmi „CZYŃMY POKÓJ”. ✨

  Nasi harcerze przekazali Światło z Betlejemskiej Groty do: 

  ❄️ Kościoła Garnizonowego w Krakowie 

  ❄️ Podkrakowskiej Izby Gospodarczej 

  ❄️ Parafii w Woli Radziszowskiej 

  ❄️ Parafii w Paszkówce 

  ❄️ Druhny Pary 

  ❄️ Komisariatu Policji w Skawinie 

  ❄️ Straży Miejskiej w Skawinie 

  ❄️ Parafii w Jaśkowicach 

  ❄️ Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie 

  ❄️ Zgromadzenia Sług Miłość: Guanellianie w Skawinie 

  Pełnili także służbę przy Światełku w harcówce NZH “Czerwony Mak”. ✨

 • 2022,  Betlejemskie Światło Pokoju

  Betlejemskie Światełko Pokoju 2022

  Betlejemskie Światełko Pokoju 2022

  “Zasadzić drzewo nadziei na pokój”

   

  W tym roku w dniu 15 listopada w Grocie Narodzenia Światełko zapaliła 12-letnia Sarah Noska,  uczennica szkoły w Altenbergu. Wybrano ją, ze względu na jej pełną troski postawę wobec swoich ukraińskich szkolnych koleżanek, opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy innym.

  Ze słowami „Cześć Ojcze, jestem Sarah z Austrii, proszę, daj mi światło pokoju”, młody człowiek zwrócił się do Ojca Anastazjusza w Grocie Narodzenia, zanim oboje zapalili Światło Pokoju.

   

   

   

   

   

   

  „W obliczu straszliwych aktów wojny, które niestety ponownie mają miejsce w środku Europy, światło pokoju ORF jest ważnym symbolem pokoju. Ale jest to również apel do nas wszystkich, aby pokój nie był traktowany jako coś oczywistego” – powiedział LH Thomas Stelzer, który towarzyszył światłu wraz z delegacją.

  W dniu 14 grudnia Sarah przekaże Światełko Pokoju w Rzymie Ojcu Świętemu Franciszkowi.

   

  Delegacja NZH Czerwony Mak odebrała Światło Pokoju od Skautów słowackich w Popradzie 11 grudnia 2022 i przewiozła Ogień do skawińskiej harcówki.

 • 2021,  Betlejemskie Światło Pokoju

  Betlejemskie Światło Pokoju 2021

  Betlejemskie Światło Pokoju 2021

  Motto tegorocznej kampanii – “Siej pokój – zbieraj sprawiedliwość”.

  Kolejny raz z powodu pandemii żadne dziecko z górnej Austrii nie mogło udać się do Ziemi Świętej do Groty Narodzenia. Zadania tego podjęła się dziewięcioletnia Rianna Danho z Palestyny.

   

   

  Poraz 35-ty do Austrii Światełko przetransportowano liniami lotniczymi Austrian Airlines a 20 listopada 2021r  na lotnisku w Wiedniu przejął je 11-sto letni Tobias Nussbaumer a następnie przewiózł do Suhl  i zapalił podczas audycji telewizyjnej.

  Chłopiec z Kirchham, uczęszczający do drugiej klasy Nowego Gimnazjum w Vorchdorf został w tym roku wybrany jako dziecko przekazujące Światełko z powodu swoich zasług jako młody strażak. Tobias uczestniczył już w dystrybucji Betlejemskiego Ognia Pokoju w swoim rodzinnym mieście.

   

   

  „Betlejemskie Światło Pokoju” do Polski pierwszy raz dotarło 30 lat temu w 1990 roku.

  W dniu 12 grudnia Światełko Pokoju przybyło do Skawiny.