Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Prawo Harcerskie

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
  5. Harcerz postępuje po rycersku.
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom, i wszystkim swoim przełożonym.
  8. Harcerz jest zawsze pogodny.
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
  10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę

całym życiem

pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłusznym/posłuszną

Prawu Harcerskiemu

Tak mi dopomóż Bóg

Potwierdzenie Przyrzeczenia:

Na słowie harcerza

polegaj jak na Zawiszy.