Odwiedziny grobów żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDelegacje NZH i Stowarzyszenia Rodzin Tobruckich wspólnie odwiedzili groby żołnierzy 2 Korpusu Polskiego