Otwarcie ronda im. Anatola Krakowieckiego

25 marca uczestniczyliśmy w wydarzeniu nadania imienia jednemu z rond naszej gminy.
To rondo im. Anatola Krakowieckiego, którego postać wspominaliśmy na naszej stronie.