NA WIECZNĄ WARTĘ

W dniu 8 września br. w wieku 100 lat zmarł por Antoni Grudzień –  jeden z ostatnich żołnierzy gen. Władysława Andersa. 

Pogrążonej w bólu rodzinie, Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” składa wyrazy najgłębszego współczucia. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!