• 2021

  80 rocznica obrony twierdzy Tobruk

                                                         

  Wspiera nas Gmina Skawina

  MÓWIONO O NICH SZCZURY TOBRUKU

  W dniu 2 października 2021 roku w Skawinie zjawili się licznie goście z całej Polski, aby uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych. To skawiński Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ułana Karpackiego” z siedzibą
  w Poznaniu, zorganizowali uroczyste obchody z okazji: 80. rocznicy obrony twierdzy Tobruk przez Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich, 45. rocznicy śmierci Generała Stanisława Kopańskiego (jej dowódcy) oraz 25. rocznicy powstania w Skawinie 1. Drużyny Harcerek „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku. Działania te wspierała Gmina Skawina, a honorowy patronat objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Obchody rozpoczęła wizyta na wzgórzu wawelskim, które jest dla Krakowa tym, czym dla Rzymu było Wzgórze Kapitolińskie. Pierwszy historyczny władca
  i twórca polskiej państwowości, Mieszko I obrał właśnie Wawel na jedną ze swoich siedzib. Pierwsze swoje kroki delegacja skierowała do podziemi Katedry, gdzie w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów złożyła kwiaty na sarkofagu pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Następnie uczestnicy przeszli do krypty św. Leonarda, gdzie złożyli kwiaty na sarkofagu gen. Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. Dalsza część uroczystości odbywała się w Skawinie. Rozpoczęło je uroczyste spotkanie w Pałacyku „Sokół”, siedzibie Centrum Kultury i Sportu, znajdującym się w Parku Miejskim na miejscu warownego zamku wzniesionego prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego. Przybyłych gości przywitał komendant NZH „Czerwony Mak” hm. Paweł Gruca. Swoją obecnością zaszczycili nas
  m. in.: Pan Marcin Tatara – Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Norbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, mjr Mariusz Pietrusiński – reprezentujący Centrum Operacji Lądowych Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa w Krakowie, płk Tadeusz Kurcyk – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”, płk Andrzej Furman i chor. Przemysław Kopij – reprezentujący redakcję „Ułana Karpackiego”, chor.(r.) Marian Polakowski i ppłk(r.) Stanisław Karlikowski – reprezentujący Związek Polskich Spadochroniarzy
  II Oddział w Krakowie, hm. Marcin Homel i phm. Julia Moskwa – reprezentujący ZHP Chorągiew Krakowską, Pan Robert Garcarzyk i Pan Milan Sternik z córką – reprezentujący Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Karpaty”. Ze swoimi sztandarami na uroczystość przyjechały delegacje: Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem k. Krośniewic i Szkoły Podstawowej im. SBSK – Obrońców Tobruku w Bukowskiej Woli. Nie mogło zabraknąć na tej uroczystości sztandarów skawińskich harcerzy. W jednym szeregu stanęły sztandary: NZH „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino, 1. DH „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku, 8. DH „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino, 2. ŻDH „Młody Las” im. Olgi Drahonowskiej, 10. DH „Commando” im. por. Adama Bachledy-Curusia oraz sztandar Kombatantów 2 Korpusu Polskiego przechowywany przez O. Adama Studzińskiego, a potem przekazany pod opiekę skawińskim harcerzom. Z Włoch przybyła do nas Pani Dorota Kulawiak – dyrektor Szkoły Języków Obcych
  w Imoli pod Bolonią, kultywująca pamięć 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Na sali zasiadły też rodziny tobrukczyków, a wśród nich rodziny Pana Tomasza Skrzyńskiego i Pana Mieczysława Heroda oraz Pani Grażyna Narębska-Miler, córka prof. Wojciecha Narębskiego, który walczył pod Monte Cassino. Przybyli także na uroczystość seniorzy i seniorki skawińskiego harcerstwa oraz  właściciele firm, które na co dzień wspierają poczynania „Czerwonego Maka”. Ponieważ naszą działalność wspiera Gmina Skawina, uroczystość była filmowana przez Krzysztofa Skrzybalskiego ze Skawińskiej Kroniki Filmowej. Część oficjalną uroczystości rozpoczęło odczytanie okolicznościowego rozkazu komendanta NZH „Czerwony Mak”. Po nim nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Otrzymali je instruktorzy „Czerwonego Maka” oraz osoby wspierające ich działalność. Wśród wyróżnień znalazły się: Medale „Pro Patria”, Honorowe Odznaki „Bitwa Warszawska 1920-2020”, „Pamiątkowe Krzyże 3 Dywizji Strzelców Karpackich”, Medale „Za Kultywowanie Pamięci o Żołnierzach 2 Korpusu Polskiego”, „Medale Pamięci o Niepodległej”, Medale Związku Polskich Spadochroniarzy”. 1. Drużyna Harcerek „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku odznaczona została Medalem „Pro Patria”, a 8. Drużyna Harcerzy „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino została wyróżniona Pamiątkowym Krzyżem 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W dalszej części odczytany został Apel Pamięci. Po nim, na zakończenie tej części uroczystości, kapelan NZH „Czerwony Mak” ks. Zdzisław Budek odmówił modlitwę. Nadszedł więc czas na program artystyczny. Wystąpił w nim chór, soliści i Big Band Szkoły Muzycznej I stopnia
  w Skawinie oraz harcerze „Czerwonego Maka”. Na program złożyły się pieśni i wiersze specjalnie dobrane do tematyki uroczystości. Program został przygotowany pod kierunkiem dyrektora szkoły, Konrada Szoty i  nauczycieli szkoły: Martyny Drabczyńskiej, Wiesława Nowaka, Konrada Pisery, Lesława Ryńskiego i Anny Bałenkowskiej. Program artystyczny zakończyły: pieśń „Czerwone Maki na Monte Cassino”, hymn NZH „Czerwony Mak” i Rota, a instruktorzy wystrzelili biało-czerwone konfetti. Przyszedł czas na wystąpienia gości. Pani Irina Ostrowska przekazała harcerzom pamiątki po swoim wujku płk Edmundzie Brzozowskim, kawalerze Virtuti Militari, walczącym pod Monte Cassino. Pani Grażyna Narębska-Miler odczytała list od prof. Wojciecha Narębskiego, który także walczył pod Monte Cassino. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu „Pamiętamy o Niepodległej” pod hasłem „Zaczęło się w Tobruku” z okazji 80. rocznicy obrony twierdzy Tobruk przez Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich. Organizatorem konkursu był NZH „Czerwony Mak” oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”. W realizacji konkursu wspierała nas Gmina Skawina. Fundatorami nagród w konkursie byli: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewoda Małopolski, Marszałek województwa małopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Instytut Pamięci Narodowej Oddział
  w Krakowie oraz Redakcja „Ułana Karpackiego”. Po odczytaniu listy laureatów przedstawiciele fundatorów dokonali wręczenia nagród. W kategorii klas od I do III 1. miejsce zajęła Liliana Kościelniak z III klasy SP nr 3 w Skawinie, 2. miejsce Marcelina Szczęsna z III klasy SP nr 3
  w Radziszowie, a 3. miejsca ex aequo zajęły Natalia Jezior z III klasy SP nr 3 w Skawinie oraz Julia Gołdys z III klasy SP nr 3 w Skawinie. W kategorii klas od IV do VI 1. miejsce zajęła Julia Stolarz z IV klasy SP w Borku Szlacheckim, 2. Miejsce Amelia Babiuch z IV klasy SP nr 3 w Skawinie. W kategorii klas od VII do VIII 1. miejsce zajęła Faustyna Kucik z VIII klasy SP nr 2 w Skawinie, 2. miejsce Dominika Szklarska z VII klasy SP nr 4 w Skawinie. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy przeszli przed pałacyk, w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Następnie wszyscy udali się do restauracji „Stek”, gdzie czekał na nich przygotowany obiad. Jego kulminacyjnym momentem było podanie okolicznościowego tortu przygotowanego z okazji jubileuszu 25. rocznicy powstania
  1. Drużyny Harcerek „Róże Pustyni” im. Obrońców Tobruku. Na torcie cukiernik odtworzył plakietkę drużyny. Symbolicznego pokrojenia tortu dokonali płk Andrzej Furman – redaktor naczelny „Ułana Karpackiego” oraz pwd. Aleksandra Raputa – drużynowa „Róż Pustyni”. Po obiedzie wszyscy udali się na ul. Słoneczną, gdzie znajduje się Harcerska Izba Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. Władysława Andersa. To w niej odbywała się dalsza część obchodów. Zwiedzanie Izby rozpoczęło zapalenie symbolicznego Znicza Pamięci, którego dokonał płk Tadeusz Kurcyk. Goście oglądali pamiątki zgromadzone w Izbie, szczególnie te związane z Samodzielną Brygadą Strzelców Karpackich i obroną Tobruku. Zainteresowali się też pamiątkami obrazującymi początki harcerstwa na terenie Skawiny. Pani Dorota Kulawiak przekazała harcerzom folder Memoriału gen. Andersa niedawno utworzonego w Imoli, natomiast Janusz Święch ze Stowarzyszenia „Narębski Point” przekazał banknot polski z 1942 roku. Przed zakończeniem wizyty goście dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej. Aby zrealizować ostatni punkt programu uczestnicy udali się do Hotelu „Junior” na uroczystą kolację. Przy wystawionym
  w holu sztandarze 1. DH „Róże Pustyni” robione były pamiątkowe zdjęcia. W ten sposób zakończyły się tegoroczne obchody rocznicy tobruckiej, wpisując się po raz pierwszy w serię spotkań rodzin tobruckich. Następne takie spotkanie planowane jest w przyszłym roku. Może będzie w jeszcze liczniejszym gronie. Liczymy, że nie zabraknie na nim „Czerwonego Maka”.

  „ WSPIERA NAS GMINA SKAWINA”

  hm. Małgorzata Bieżanowska

  hm. Marek Bieżanowski