72 rocznica Bitwy o Monte Cassino

72 rocznica Bitwy o Monte Cassino

Rozpoczęliśmy od zapalenia zniczy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie na grobach uczestników walk – Ojca Adama Studzińskiego, Ułana Karpackiego Tomasza Skrzyńskiego, Mariana Łozińskiego, Antoniego Wasilewskiego, Andrzeja Suchonia. Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy udaliśmy się na strzelnicę na Pasterniku.