77 rocznica bitwy o Monte Cassino

         Profesor Wojciech Narębski wstąpił w 1937 r. do drużyny harcerskiej – „Błękitna Jedynka Żeglarska” im. Romualda Traugutta w Wilnie.  Przyrzeczenie harcerskie złożył w lipcu 1938 r. na obozie żeglarskim nad jeziorem Narocz a w roku 1939 zdobył stopień wywiadowcy. Uczęszczał do Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.

W latach 1940 – 1941 działał w konspiracyjnej organizacji niepodległościowej   Związek Wolnych Polaków, w której był kierownikiem  sekcji zajmującej się  drukiem na powielaczu i kolportażem pisma ”Za naszą i waszą wolność”.18 kwietnia 1941 r. w Wilnie został aresztowany przez NKWD za działalność  konspiracyjną. Przebywał w więzieniu w Łukiszkach skąd został wywieziony  do ZSRR do miasta Gorkij.

Traktat  Sikorski – Majski ogłoszony  30.VII. 1941 r. zobowiązywał  sowietów do udzielenia amnestii wszystkim  obywatelom polskim więzionym na terenie ZSRR i  zezwalał  na  utworzenie polskiej Armii w  ZSRR.  Zwolniony  na mocy amnestii z więzienia wyruszył w kierunku Uralu aby wstąpić do polskiego wojska.  Do Buzułuku dotarł  5.X.1941 r. gdzie zgłosił się  na ochotnika do Komendy Wojskowej .

Miał  dopiero 16 lat gdy został przyjęty w szeregi Armii Polskiej w ZSRR  nazywanej Armią Andersa. Jako żołnierz 2 Korpusu Polskiego działał  w ruchu harcerskim należąc do Kręgu Starszych Harcerzy „Cannon Hall Camp” gdzie zdobył  w 1947 roku stopień Harcerza Orlego. Po powrocie do Kraju w lipcu  1947 r. związuje się z Kręgiem Starszoharcerskim   swojej dawnej Wileńskiej Błękitnej Jedynki Żeglarskiej.

Jako instruktor w stopniu przewodnika zaczął współpracę z drużynami noszącymi miano Bohaterów Monte Cassino.  Stopień podharcmistrza  został mu nadany rozkazem z  dnia   11.XI.2006 roku a stopień harcmistrza rozkazem  z dnia 18 maja 2021 roku.