9-ta rocznica śmierci gen. hm. ojca Adama Studzińskiego

9-ta rocznica śmierci gen. hm.  ojca Adama Studzińskiego

2 kwietnia 2017r