98. urodziny ppor. Alfonsa Mrzyka

98. urodziny ppor. Alfonsa Mrzyka

Pszczyna, 19.04.2022r.