Archiwalne

 • 2021,  Archiwalne

  13 rocznica śmierci o. Adama Studzińskiego

  13   rocznica śmierci o. hm. gen. bryg. Adama Studzińskiego OP uczestnika walk pod Monte Cassino, o Ankonę i Bolonię. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i wielu innych. Honorowy Obywatel Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa i Skawiny. Honorowy Kapelan Niezależnego Związku Harcerstwa “Czerwony Mak”.

   

 • 2021,  Archiwalne

  Ś.P. Aleksandra Szemioth

  Cmentarz Rakowicki 14.01.2021r.

  Odeszła na Wieczną Wartę w dniu 2 stycznia 2021 r. Aleksandra Szemioth, mając 84 lata.

  Wieloletni Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Krakowie, Członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Komisji Historycznej Zarządu Głównego i krakowskiej Komisji Historycznej.

  Aleksandra Szemioth urodziła się na północno-wschodnich krańcach Wileńszczyzny. Po 17 września 1939 r. tereny te zostały zajęte przez  Armia Czerwona.

  W tragiczną noc kwietniową 1940 r. mała 4 letnia Ola wraz z matką i trzema siostrami została deportowana z Meyszty woj. Wilno do Bulajewska, obwodu Pietropawłowska – Kazachstan.  Do Polski wróciły szczęśliwie w 1946 roku po sześciu latach pobytu na zesłaniu .

  Od 1989 r. A. Szemioth aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z powołaniem Związku Sybiraków w Krakowie, a od 2011 r. była prezesem jego krakowskiego oddziału . Gromadziła zbiory archiwalne, prowadziła tematyczne prelekcje. Dzięki niej opublikowano m.in. kilkanaście tomów wspomnień zesłańców i więźniów sowieckich.

  Do końca życia nie lubiła wspominać tego, co stało się w kwietniową noc.

  W jej pamięci pozostały na zawsze – łomotanie do drzwi domu i przerażenie na widok sowieckich żołnierzy z bagnetami a potem dramatyczna podróż z mamą i trzema siostrami na zsyłkę do północnego Kazachstanu.

  „Tego nie da się jednak zapomnieć.

  Ten strach, obawa i głód, nieustanny głód.

  No i step, który nie ma krańca po horyzont”.

  Pierwsze  kontakty i współpraca  „Czerwonego Maka” z   Aleksandrą Shemioth i Oddziałem Związku Sybiraków  w Krakowie zostały nawiązane  w 1991 roku za pośrednictwem skawinianina – sybiraka, uczestnika Bitwy o Monte Cassino i naszego opiekuna kpt. Mariana Łozińskiego

  Cześć Jej Pamięci

  Zuchy, Harcerki, Harcerze, Instruktorzy i Seniorzy.

 • 2020,  Archiwalne,  Betlejemskie Światło Pokoju

  Betlejemskie Światło Pokoju 2020

   

  Betlejemskie Światło Pokoju 2020

  Mottem kampanii na rok 2020 jest: „Pokój pokonuje granice”.

  Mały, wrażliwy płomień z Betlejem łączy nas pomimo odległości i zawsze łączył nas ze wszystkimi ludźmi w różnych krajach, w których płonie Światło Pokoju.

  Dziewięcioletnia Maria Khoury z Betlejem 16 listopada zapala

  „Światło Pokoju” w grocie narodzin Jezusa.

   

  Ponieważ żadne dziecko z Górnej Austrii nie mogło zostać nominowane do podróży do Ziemi Świętej z powodu ograniczeń w kontaktach, dziewięcioletnia Maria Khoury z Betlejem zapaliła symbol Bożego Narodzenia w grocie narodzin Jezusa. Uczennica z rodziny chrześcijańskiej z wielką radością podjęła się tego zadania: „Moja rodzina i ja jesteśmy bardzo dumni, że możemy być częścią austriackiej tradycji Bożonarodzeniowej w tym roku”. Kamerzysta Walid Kamar z Jerozolimy, którego rodzina towarzyszyła kampanii od samego początku, przywiózł „Światło Pokoju” z Betlejem do Tel Awiwu, aby przekazać je oficerowi ochrony Austrian Airlines Wolfgangowi Kerndlerowi.

  Pomimo bardziej rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa, Światełko udało się przywieźć do Austrii w ognioodpornej specjalnej lampie, gdzie przekazano je do regionalnego studia ORF Górna Austria w Linzu.

  Ze względu na obecną sytuację światło do Niemiec przetransportowane będzie w sobotę 12 grudnia 2020 roku, a w 3.niedzielę Adwentu, 13 grudnia 2020 roku, zostanie przekazane dalej.

  „Betlejemskie Światło Pokoju” do Polski pierwszy raz dotarło 30 lat temu w 1990 roku.

  Do Skawiny Światełko za pośrednictwem Zuchów, Harcerek i Harcerzy „Czerwonego Maka” przybyło po raz 27-ty.

  Życzenia dla Mieszkańców MiG Skawina:

  Złocistą Gwiazdkę przed Świętami

  przyjmijcie prosimy z życzeniami:

  Niech szczęście w Waszych domach zagości,

  niech ten czas Będzie pełen radości.

  Aby wszystkie dni w Nowym Roku 2021

  były tak piękne i szczęśliwe,

  jak ten jeden wigilijny wieczór.

                                                                      Zuchy, Harcerki, Harcerze,  Instruktorzy i Seniorzy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ppłk prof. Wojciech Narębski ostatni w Polsce żołnierz 22 Kampanii Zaopatrywania Artylerii 2 Korpusu Polskiego armii gen. Władysława Andersa. Uczestnik bitwy o Monte Cassino, “towarzysz broni” szeregowego Misia Wojtka.

   

 • 2020,  Archiwalne

  Pogrzeb druha Zygmunta Rylla

  Skawina, 28 października 2020r.

 • 2020,  Archiwalne

  Konkurs plastyczny

  Ogłoszenie  wyników  –  Konkursu  Plastycznego

   „ PAMIĘTAMY O NIEPODLEGŁEJ.. .” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko.

                      W dniach 01.09 – 25.10.2020 r. odbył się konkurs plastyczny zorganizowany przez Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”. Konkurs odbył się pod hasłem „Józef Piłsudski – żołnierz, polityk, mąż stanu”. Jego głównymi celami była popularyzacja wiedzy z zakresu życia i dokonań Józefa Piłsudskiego, a także promowanie idei patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży

  Prace musiały być indywidualne i nigdzie wcześniej nie publikowane. Dopuszczalna była dowolna technika plastyczna .W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół :

  Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr3 ze Skawiny oraz Szkoły Podstawowej Nr 62  z  Krakowa.

        Dnia  23.11.2020  komisji oceniła prace i  ustaliła wyniki konkursu. W skład komisji weszli:

  –  hm. Paweł Dymanus – Komendant Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”

  – hm. Paweł Gruca – Zastępca Komendanta  Niezależnego  Związku  Harcerstwa „Czerwony Mak”                                                                                                                                                                                                               – pwd. Anna Kałuża – Sekretarz  Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”

  –  ppłk  Andrzej Furman –  Redaktor Naczelny „Ułana Karpackiego”

  –  chor. Przemysław Kopij – Redaktor „Ułana Karpackiego”

  –  Katarzyna Wychowaniec – Przedstawiciel  Biura Inicjatyw Społecznych

  O terminie wręczenia nagród poinformujemy.

  Klasy I – III

  I miejsce

  Liliana Kościelniak klasa 2 Szkoła SP3

  II miejsce

  Leon Sobczyk klasa 2 szkoła SP62

  Klasy IV – VI

  I miejsce

  Kamila Piątek klasa 6 SP1

  II miejsce

  Anastazja Wąsiołek klasa 6 szkoła SP2

  III miejsce

  Amelia Kłos klasa 6 szkoła SP1

  Wyróżnienie:

  Alicja Okarmus klasa 6 szkoła SP2

  Tomasz Kudła klasa 5 szkoła SP2

  Klasy VII – VIII

  I miejsce

  Jagoda Stolarska klasa 7 szkoła SP2

  II miejsce

  Emilia Trela klasa 7 szkoła SP2

  III miejsce

  Kamil Barański klasa 7 szkoła SP2

  Wyróżnienia:

  Natalia Tekieli-Okarmus klasa 7 szkoła SP2

  Ola Godawa klasa 7 szkoła SP2

  Pod honorowym patronatem

  Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

  Norberta Rzepisko

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

  „PAMIĘTAMY O NIEPODLEGŁEJ”

  § 1

  CELE KONKURSU

  Celem konkursu jest:

  1) Popularyzacja wiedzy z zakresu życia i dokonań Józefa Piłsudskiego.

  2) Promowanie idei patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

  3) Kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec własnego państwa i jego historii.

  4) Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.

  § 2

  ORGANIZATAOR KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu jest Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino oraz Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”.
  2. Adres Organizatorów:
  3. NZH „Czerwony MAK” – Ul. Słoneczna 6, 32 – 050 Skawina, tel.: 604 213 962;
  4. Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego” – os. Powstań Narodowych 26/6, 61-214 Poznań, tel.: 691 742 123.
  5. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:

  Pani: Anna Kałuża

  Tel: 794 – 436 – 829     e -mail: anna.kaluza00@gmail.com

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

  § 3

  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Hasło tegorocznego konkursu brzmi: „Józef Piłsudski – żołnierz, polityk, mąż stanu”
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

  a) Klasy podstawowe I – III

  b) Klasy podstawowe IV – VI

  c) Klasy podstawowe VII – VIII

  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • W konkursie wziąć udział mogą: uczniowie szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, członkowie Niezależnego Związku Harcerstwa, członkowie innych organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skawina.
  • Prace można wysyłać w terminie od: 01.09 do 25.10.2020 roku na adres: nzh@czerwonymak.skawina.pl
  • Prace konkursowe można wysyłać w formie elektronicznej (zdjęcie/ skan) lub tradycyjnej, na adres: 32-050 Skawina, ul. Słoneczna 6 P.O. Box 84 POLAND.
  • Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Naruszenie zasad Konkursu jest jednoznaczne z wycofaniem pracy konkursowej.
  • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
  • Prace muszą być indywidulane.
  • Prace muszą zawierać informacje: imię i nazwisko, wiek oraz jednostkę organizacyjną autora pracy.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem nieodpłatnych praw do wykorzystania prac na następujących prawach eksploatacji: publikacja na stronie internetowej organizatora, publikacja na portalach społecznościowych organizatora, prezentowania prac na wystawach związanych z tematem Konkursu oraz na łamach pisma organizatora (Ułan Karpacki).
  • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

  § 4

  OCENA PRAC KONKURSOWYCH

  1. Konkurs jest jednoetapowy
  2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Komendanta Niezależnego Związku „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino, Przedstawiciela Stowarzyszenia „Ułana Karpackiego” oraz Przedstawiciela z Biura Inicjatyw Społecznych.
  3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

  1) trafność doboru tematu pracy,

  2) jakość wykonania,

  3) oryginalność,

  4) stopień trudności wykonania.

  • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

  § 5

   OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  1. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona do 07.11. 2020r.
  2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona i opublikowana na stronie: https://www.czerwonymak.skawina.pl/ i https://www.facebook.com/nzhczerwonymak/.

  oraz na łamach pisma „Ułan Karpacki”.

  § 6

  NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE

  1. Organizatorzy przyznają trzy nagrody główne (rzeczowe) w każdej z trzech kategorii wiekowych.
  2. Wszyscy uczestniczy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.