Obietnica Zuchowa

Na ostatniej w tym roku szkolnym zbiórce w 11 Gromadzie Zuchowej 4 zuchy złożyły obietnice zuchową, a sama Gromada zyskała nowego funkcyjnego w postaci przybocznego Dh Filipa Krawca, powitaliśmy także w gronie harcerzy nową Druhnę – Aleksandrę Szybisty, która złożyła w tym dniu Przyrzeczenie Harcerskie na ręce Pwd. Krzysztofa Brandysa HR.