Poświęcenie Pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Poświęcenie Pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie

6 listopada 2016