Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak" im. Boh. Monte Cassino » NZH „Czerwony Mak” w ramach prowadzenia działalności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej prowadzi Harcerską Izbę Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz organizuje wyprawy na cmentarze polskich żołnierzy na całym świecie. Bierze też udział we wszystkich obchodach rocznic związanych z historią Ojczyzny tak w kraju jak i poza jej granicami. Podczas wszystkich wyjazdów promujemy miasto i gminę Skawina. W zakresie wypoczynku młodzieży organizuje się letnie i zimowe obozy oraz obozy wędrowne. Zajmuje się też upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Upowszechnia wśród młodzieży wiedzę o świecie otaczającej przyrody i kształtuje zachowania proekologiczne. Stara się stwarzać warunki sprzyjające promocji i ochronie zdrowia oraz przeciwdziałać patologiom społecznym. Współpracuje z innymi organizacjami prowadząc działania na rzecz dzieci specjalnej troski oraz niepełnosprawnych.

Drużyny i Gromady

DRUŻYNY I GROMADY NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU HARCERSTWA „CZERWONY MAK” IM. BOH. MONTE CASSINO

 

DRUŻYNY:

1 DH „RÓŻE PUSTYNI” IM. OBROŃCÓW TOBRUKU

2 DH „MŁODY LAS” IM. OLGI DRAHONOWSKIEJ

4 DH „NIEZŁOMNI” IM. 1 DYW. PANC. GEN. BRONI STANISŁAWA MACZKA

8 DH „CZERWONE MAKI” IM. BOH. MONTE CASSINO

9 DH „TATRY” IM. KURIERÓW TATRZAŃSKICH

10 DH „COMMANDO” IM. POR. ADAMA BACHLEDY- CURUSIA

12 DH IM. PARTYZANTÓW ODDZIAŁU „BŁYSKAWICA II” WOLNYCH SIŁ POLSKICH WiN

GROMADY:

3 GZ „BRACTWO MĄDREJ SOWY”

5 GZ „OSKARKI” IM. OSKARA KOLBERGA

11 GZ „ZUCHY Z MONTE CASSINO”