Uroczysty apel w COLąD-DKL

Uroczysty Apel z okazji obchodów Święta Centrum Operacji Lądowych –

Dowództwa Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa.