XIV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego

XIV ZLOT HARCERSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO

„BŁEKITNA ARMIA”

Pod honorowym patronatem

Starosty Powiatu Krakowskiego

Pana Józefa Krzyworzeki

Marszałka Województwa Małopolskiego

Pana Jacka Krupy

 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Pana Pawła Kolasy

 

W dniach 29 września do 1 października 2017 roku odbył się

XIV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego

Jurczyce – Rzozów