XV Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego 2018

XV ZLOT -informacja do pobrania

 

 

 

 

 

Komenda NZH ,,Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino zaprasza na kolejny zlot.

Termin:

27-30.09.2018r.

Meldowanie patroli w godzinach: 16:00-17:30

Pożegnanie: 12:30-13:00

Miejsce:

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

Zgłoszenia:

Prosimy, aby zgłoszenia dokonywać droga e-mail: nzh@czerwonymak.skawina.pl             w terminie do 16.09.2018r. Godz. 15:00

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i PESEL uczestnika
• dane i telefon patrolowego oraz pełnoletniego opiekuna
• liczbę osób w patrolu
• nazwę Drużyny, z której wywodzi się patrol
W tytule e-maila proszę umieścić hasło XV ZLOT zgłoszenie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną.

 

Komenda Zlotu:

 

KOMENDANT:                                                         hm. Paweł Gruca HR

Z- CE KOMENDANTA                                             phm. Krzysztof Brandys HR

Z- CA KOM. DS. PROGRAMOWYCH:                    pwd. Jakub Kościelny HR

Z-CA KOM. DS. ZUCHÓW:                                      pwd. Katarzyna Galacińska HR

OBOŹNY:                                                                  ćw. Jakub Zwijacz

BIURO ZLOTU:                                                        pwd. Anna Kałuża HR

BIURO ZLOTU:                                                        pwd. Sylwia Grabek HR

 

 

 

Regulamin Zlotu:

1.      W zlocie biorą udział drużyny harcerskie i gromady zuchowe.

2.      Każdy uczestnik posiada odpowiedni ekwipunek turystyczny na 3 dni:

a.      Wyżywienie (2 śniadania i 2 kolacje)

b.      Karimatę i śpiwór

c.      Odpowiednie obuwie do marszu i obuwie zmienne do budynku

3.      Patrole posiadają ubezpieczenie lub oświadczenie o ubezpieczeniu uczestników patrolu.

4.      Na każdy apel patrole meldują się w pełnym umundurowaniu. Wyjątek stanowią patrole z drużyn próbnych, które na apelu meldują się w jednakowych podkoszulkach.

5.      Patrole udają się na trasę w liczbie 6-12 osób pod opieką pełnoletniego opiekuna.

6.      Patrol pokonuje trasę zespołowo.

7.      Każdy patrol posiada apteczkę i busolę lub kompas oraz latarkę.

8.      Patrole wychodzą na bieg wychodzą w mundurach.

9.      Uczestnicy przestrzegają Prawa Harcerskiego i Zuchowego pod groźbą wykluczenia ze zlotu

10.   Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

11.   W punktacji końcowej biorą udział tylko te patrole, które są na zlocie od pierwszego do ostatniego dnia w pełnym składzie osobowym (wyjątkiem są indywidualne przypadki losowe).

12.   Regulamin punktacji zostanie przedstawiony na apelu wieczornym w pierwszym dniu zlotu.

 

Zadania przedzlotowe:

1.      Wymyślić nazwę patrolu związaną z odzyskaniem prze Polskę Niepodległości

2.      Przygotować piosenkę dla tego okresu (do zaśpiewania)

3.      Plakat związany z tematyką zlotu

 

 

 

Czekamy na Zgłoszenia!!!

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!